Acte necesare inmatriculare auto

Tu stii ce acte sunt necesare si care este procedura? Iti spunem noi.

1. Acte necesare inmatriculare auto. Introducere

In primul rand ca sa intelegem setul de acte necesare inmatriculare auto mai intai sa definim inmatricularea auto. Ca sa poti circula cu un autovehicul pe drumurile publice acesta trebuie inmatriculat. Practic, inmatricularea auto este intreg procesulul de inregistrare a unui autovehicul. In urma inmatricularii autovehiculul va avea un certificat de inmatriculare si un numar de inmatriculare. Acestea sunt unice pentru fiecare autovehiculul.

2. Care este procedura de inmatriculare auto?

Procedura este diferita. Daca vorbim de transcriere auto procedura este diferita de inmatricularea unui auto din import. Acum sa le luam pe rand.

3. Acte necesare transcriere auto

In primul rand transcrierea auto inseamna inmatricularea de un nou proprietar al un autovehicul deja inmatriculat in Romania. In acest caz, setul de acte necesare transcriere auto este:

1) Cererea solicitantului model DRPCIV
2) Dovada înregistrării la Taxe locale / DITL
3) Dovada plăţii certificatului de înmatriculare
4) Actul de identitate în original
5) Procura specială autentificată de notarul public, daca documentele se depun de o altă persoană
6) Copia RCA pe numele proprietarului în termenul de valabilitate. Poti incheia polita ta RCA chiar aici.
7) Documentul care atestă dreptul de proprietate
8) Cartea de identitate a vehiculului, original plus copie
9) Dovada ITP în termenul de valabilitate
10) Certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar
11) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare. Acestea trebuie prezentate chiar si în situația în care combinația numărului de înmatriculare a fost păstrată de fostul proprietar. Acestea se vor restituii pe loc solicitantului.
12) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant.
13) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, sau a cazului în care acesta solicită atribuirea unei combinații a numărului de înmatriculare păstrate anterior).

4. Acte inmatriculare auto noi

Procedura in cazul masinilor noi este aceieasi. Lista de acte inmatriculare auto este aceiasi cu cea de la punctul 2 mai putin urmatoarele:

9) Dovada ITP în termenul de valabilitate
10) Certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar
11) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare. Acestea trebuie prezentate chiar si în situația în care combinația numărului de înmatriculare a fost păstrată de fostul proprietar. Acestea se vor restituii pe loc solicitantului.

Nota Privitor la documentul care atestă dreptul de proprietate (alineatul 7) de mai sus, pt leasing situatia este diferita. Astfel, se prezinta un extras din contractul de leasing care să conţină cel puţin urmatoarele:

– părţile contractului
– obiectul contractului
– durata
– datele de identificare ale vehiculului
– semnăturile părţilor
Acest extras trebuie prezentat atat în original cat si în copie.

Nu uita ca vei avea nevoie de copia RCA pe numele tau. Si o poti rezolva imediat chiar aici: Încheie acum o polița RCA Ieftin!

5. Acte vanzare cumparare auto sau acte necesare inmatriculare auto?

Este acelasi lucru. Necesarul de acte vanzare cumparare auto se refera in general la situatia achizitionarii unui auto second hand. In aceasta situatie se aplica aceiasi procedura ca la transcrierea auto. Din punct de vedere al actelor acestea sunt aceleasi cu cele detaliate la punctul 3.

6. Acte necesare radiere auto

Prin radiere se intelege procesul invers inmatricularii. Astfel radierea auto este o operatiune distincta. Procedura de radiere se finalizeaza tot la DRPCIV. In acest articol abordam doar situatia in care vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat în vederea dezmembrării. Lista de acte necesare radiere auto este:
1) Cerere
2) Certificatul de înmatriculare – original;
3) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
4) Cartea de identitate a vehiculului în original;
5) Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării (certificate de distrugere);
6) Certificatul de atestare fiscală.
7) Certificat de radiere – 3 exemplare;
8) Actul de identitate al solicitantului, în original.
9) La persoanele juridice actele societatii și împuternicirea reprezentatului legal (delegaţie)
10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

7. Unde obtin setul de acte auto? Dar setul de acte necesare inmatriculare auto?

In general prin acte auto se intelege atat acte necesare inmatriculare auto cat si acte necesare radiere auto. In functie de tipul achizitiei nou/sh si de proveninta poti accesa orice serviciu DocExpress.
Poti alege Acte auto online sau Redactare acte auto.
DocExpress este un birou acte auto cu servicii online. Pe platforma iti poti singur setul de acte auto non stop. Serviciile de redactare acte auto sunt disponibile de luni-vineri.

Comandă acum

Redactare acte auto acte auto online RCA ieftin