Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimate client,

În conformitate cu Regulamentul European nr. 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, denumit în continuare „Regulamentul”, vă prezentăm următoarele informații:

Responsabilul cu protecția datelor

Datele de contact ale Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Otto Broker de Asigurare sunt: Str. Ramuri Tei, nr. 4, etaj 4, sector 2, București, adresa de e-mail: protectiadatelor@ottobroker.ro.

Scopurile pentru care prelucrăm date personale sunt:

a) prestarea serviciilor de intermediere în asigurări (ofertare și emitere polițe de asigurare, informare la scadențe de plată sau reînnoiri, gestionarea contractelor de asigurare pe perioada derulării, asistență în soluționarea daunelor, analiza nevoilor de asigurare și propunerea de soluții personalizate de asigurare și reasigurări), activități care rezultă din interesul legitim al Otto Broker

c) asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video)

d) activități de marketing, numai dacă v-ați exprimat consimțământul

Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal îl poate reprezenta, după caz:

– Contractul de asigurare / polița de asigurare la care persoana vizată este parte sau cererea expresă a persoanei vizate pentru a obține o ofertă de asigurare prin Otto Broker de Asigurare

– Consimțământul persoanei vizate (date despre starea de sănătate / minori / activități de marketing / profiling),

– O obligație legală a Otto Broker (de exemplu: informări cu privire la expirarea contractului RCA)

– Interesul legitim al societății pentru desfășurarea activității (de exemplu: derularea contractului de asigurare și asistență pe durata acestuia, inclusiv la daună, rezolvarea unor solicitări din partea clienților)

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate, în funcție de serviciile oferitecătreautorități de stat, PAID (în cazul asigurării obligatorii a locuinței), furnizori implicați direct / indirect în ofertarea, emiterea, administrarea polițelor de asigurare și oferirea asistenței la daune (asiguratori din România sau din Uniunea Europeană, prestatori de servicii în caz de daună, societăți de arhivare, furnizori servicii IT și servicii diverse, cabinete de avocatură). Menționăm faptul că datele dvs. sunt păstrate în Uniunea Europeană pe servere sigure ale furnizorilor noștri de stocare și arhivare date în sisteme de tip cloud, care respectă normele de securitate prevăzute de GDPR. Datele pot fi transferate în afara Uniunii Europene de către furnizorii noștri, în condiții securizate și cu respectarea normelor prevăzute de către Autoritatea Europeană privind Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru transferul de date către locații din afara UE.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi utilizate pentru activități de marketing, numai în cazul în care ți-ai exprimat acordul, pentru a primi informări prin e-mail, curier (poștă) și / sau SMS privind produsele sau serviciile pe care le oferă Otto Broker sau unul dintre partenerii noștri (Engie România SA, Premio Travel S.R.L., Societăți de asigurări etc.). În această situație, fiecare partener va acționa în calitate de operator de date, independent de Otto Broker. Refuzul dvs. de a vă exprima consimțământul cu privire la acest tip de prelucrare nu vă va afecta negativ și îl puteți retrage în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării până la momentul retragerii. Pentru a nu mai primi astfel de comunicări comerciale, puteți folosi opțiunea de dezabonare prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail protectiadatelor@ottobroker.ro.

Oferta de asigurare aleasă de dvs. se va concretiza într-o poliță de asigurare la Asigurator, doar după ce veți accepta informarea acestuia cu privire la Regulament. În cazul unei polițe pentru care prelucrăm date despre starea de sănătate sau despre minori, aceasta se va emite doar după exprimarea consimțământului solicitat de Asigurator.

Utilizăm semnătura biometrică prin mijloace electronice, ceea ce înseamnă că vom capta presiunea, ritmul și inflexiunile semnăturii dumneavoastră produse folosind stiloul și tableta pentru semnarea documentelor emise de Otto Broker conform prevederilor legale incidente, a polițelor de asigurare și a documentelor conexe.

 

Categoriile de date personale colectate și prelucrate

Categoriile de date personale colectate și prelucrate constau în, dar fără a se limita la:

– date personale de identificare ale asiguratului, contractantului sau beneficiarilor ori altor părți interesate în contractul de asigurare (nume, prenume, adresă, CNP, email, numărul de telefon, datele bancare)

– informații privind bunurile sau persoanele asigurabile sau istoricul de daune, după caz

– informații cu privire la adresa IP captată la utilizarea website-urilor și aplicațiilor online ale Otto Broker (pentru a ne îmbunătăți serviciile, cât și pentru asigurarea funcționării sistemelor IT)

Perioada de stocare a datelor în faza de ofertare este de 90 de zile după ce expiră o ofertă de asigurări generale, respectiv 6 luni în cazul ofertelor de asigurare de viață sau imediat după retragerea consimțământului în cazul datelor care privesc starea de sănătate. În cazul polițelor emise vom păstra datele timp de 5 ani, începând cu data de expirare a poliței sau confom termenelor legale sau contractuale privind arhivarea în alte situații.

E bine să știți că, începând cu 25 mai 2018, aveți următoarele drepturi care rezultă din Regulament:

a) dreptul de acces: presupune dreptul de a obține din partea noastră o confirmare a faptului că Otto Broker prelucrează sau nu date personale care te privesc și ce tip de date sunt prelucrate

b) dreptul de rectificare sau de actualizare: presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc

c) dreptul de ștergere sau dreptul de a fi uitat: presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, dacă datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, dacă au fost prelucrate ilegal sau consimțământul dvs. a fost retras, ori în alte cazuri prevăzute în Regulament

d) dreptul la opoziție: în orice moment, aveți dreptul sa vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați

e) dreptul de a depune o plângere la noi sau la ANSPDCP

f) dreptul de a vă adresa justiției

g) dreptul de a fi notificat în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal, în cazul în care această încălcare este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs.

h) dreptul de portabilitate: presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în condițiile legii

i) dreptul de a modifica sau retrage consimțământul oricând, printr-o cerere transmisă la datele de contact ale Otto Broker de Asigurare

j) dreptul de restricționare a prelucrării: presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc

 

Important: În cazul în care, în vederea încheierii unui contract de asigurare, ne transmiteți și datele cu caracter personal ale altei persoane, aveți obligația legală de a comunica prezenta informare persoanei respective, în termen de maxim 1 lună de la data furnizării datelor cu caracter personal.

Detalii suplimentare sunt disponibile pe www.ottobroker.ro, la secțiunea Despre noi – Protecția Datelor.

Informațiile prezentate în această informare au fost revizuite în data de 23.12.2020.  Orice revizuire a acestora se va publica pe website-ul: www.ottobroker.ro, la secțiunea Despre noi – Protecția datelor.