Politica de confidențialitate DocExpress

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu Regulamentul European nr. 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, denumit în continuare „Regulamentul”, vă prezentăm următoarele informații:

S.C. WEBURST S.R.L. cu sediul în București, Sector 1, Intrarea Soldat Gheorghe Buciumat, Nr. 6, Et. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10178/2004, CIF 16539843, capital social 200 lei, denumită în continuare ,,Societatea”, prelucrează date cu caracter personal care vă privesc („Datele”), după cum urmează:

 

Societatea își propune să ajute persoanele fizice și cele juridice în completarea contractelor, documentelor, formularelor publice și private cu scopul de a oferi îndrumare, ușurare în folosire și a scurta  timpul petrecut pentru astfel de activități.

Ca urmare a înregistrării pe platforma online docexpress.ro, Societatea trebuie să colecteze și să proceseze anumite date cu caracter personal  referitoare la Dvs. și/sau reprezentanții legali și/sau acționarii și/sau persoanele de contact (dacă este cazul) ai/ale organizației din care faceți parte. Principalul scop al colectării datelor este de a automatiza procesul de completare a documentelor care conțin aceleași informații, care au fost deja introduse în prealabil în cadrul aplicației docexpress.ro.

 

Datele se referă la: datele cărții de identitate, funcție/poziție în cadrul unei organizații, număr de telefon, adresa de email, anul nașterii, profesia, fotografia, experiența profesională, informații juridice și financiare și orice alte informații introduse în formularele completate de utilizatori.

 

Datele sunt colectate de aplicație astfel:

 

La înregistrarea pe platforma docexpress.ro se culeg doar datele înscrise de aplicant la completarea formularului de înregistrare.

 

La completarea formularelor necesare generării documentelor se culeg datele introduse în acel formular cu scopul de a le face disponibile utilizatorului pentru completări ulterioare.

 

Datele de contact ale Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Societății sunt: București, Sector 1, Intrarea Soldat Gheorghe Buciumat, Nr. 6, Et. 1, adresa de e-mail: contact@docexpress.ro. 

Drepturile dvs. cu privire la datele colectate

În funcție de temeiurile și scopurile prelucrărilor, aveți următoarele drepturi cu privire la Date:

 • dreptul de acces, adică dreptul de a obține din partea noastră, la cerere, o constatare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, acces la datele respective și la informații despre prelucrare;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc („dreptul de a fi uitat”) dacă Datele au fost prelucrate ilegal sau:
  1. datele nu mai sunt necesare scopurilor prelucrărilor;
  2. v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea în temeiul acestuia și nu există alte temeiuri legale pentru prelucrarea Datelor;
  3. v-ați exercitat dreptul de opoziție și nu există motive legitime pentru continuarea prelucrării, care să prevaleze;
 • dreptul de portabilitate a datelor, adică de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate unui alt operator, în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. sau pe un contract sau prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă puteți exercita aceste drepturi gratuit, contactându-ne în scris la adresa București, Sector 1, Intrarea Soldat Gheorghe Buciumat, Nr. 6, Et. 1, cod poștal 014384 sau prin email la contact@docexpress.ro.

Alte informatii privind datelor cu caracter personal

Societatea poate cesiona și/sau subcontracta parțial sau total către terțe părți serviciile platformei online DocExpress, nefiind necesar acordul Utilizatorului. Odata cu cesionarea și/sau subcontractarea serviciilor sau platformei, in mod automat se vor transfera si datele cu caracter personal stocate in cadrul platformei. Crearea contului de Utilizator si/sau accesarea serviciilor disponibile presupune in mod obligatoriu acceptarea termenilor si conditiilor inclusiv politica de date cu caracter personal.

Prin crearea unui cont de utilizator, orice persoana (fizica sau juridica) isi exprima consimțământul inechivoc ca este de acord ca DocExpress sa colecteze, foloseasca, dezvăluie, prelucreze și/sau sa transfere datele cu caracter personal, în conformitate cu termenii si conditiile de functionare si cu Noul Regulament General de Protecția Datelor impus de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).