Cum pot firmele de transport să recupereze TVA-ul?

Recuperarea TVA-ului poate reprezenta o sursă importantă de economii pentru firmele de transport. Cu toate acestea, procesul poate fi complex și costisitor, dacă nu este gestionat corect.

Acest articol va prezenta aspectele cheie privind recuperarea TVA-ului de către firmele de transport din România, incluzând condițiile de eligibilitate, documentele necesare și pașii de urmat.

Condiții de eligibilitate

Pentru a putea recupera TVA-ul, firmele de transport trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Să fie înregistrate ca plătitoare de TVA în România.
 • Să dețină documente justificative care să ateste plata TVA-ului pentru bunurile și serviciile achiziționate.
 • Să utilizeze bunurile și serviciile achiziționate în scopuri impozabile.
 • Să depună declarația 318 în termenele legale.

Documente necesare

Principalele documente necesare pentru recuperarea TVA-ului de către firmele de transport sunt:

 • Facturi care atestă plata TVA-ului pentru bunurile și serviciile achiziționate.
 • Chitanțe care atestă plata taxelor de drum și a altor taxe aferente transportului.
 • Extrasele de cont bancar care demonstrează plata TVA-ului.
 • Copii ale documentelor care atestă utilizarea bunurilor și serviciilor achiziționate în scopuri impozabile.

Pașii de urmat

Procesul de recuperare a TVA-ului de către firmele de transport cuprinde următoarele etape:

 1. Colectarea documentelor justificative: Se adună toate documentele necesare care atestă plata TVA-ului și utilizarea bunurilor și serviciilor achiziționate în scopuri impozabile.
 2. Completarea declarației 318: Se completează declarația 318 cu informațiile corecte și complete privind TVA-ul de recuperat.
 3. Depunerea declarației 318: Declarația 318 se depune la ANAF în termenele legale.
 4. Verificarea de către ANAF: ANAF va verifica declarația 318 și documentele atașate și va emite o decizie de aprobare sau respingere a cererii de rambursare a TVA-ului.
 5. Rambursarea TVA-ului: În caz de aprobare, TVA-ul va fi rambursat firmei de transport în contul bancar specificat în declarația 318.

Recomandări

Pentru a facilita procesul de recuperare a TVA-ului, se recomandă firmelor de transport:

 • Să păstreze cu grijă toate documentele justificative legate de plata TVA-ului.
 • Să se familiarizeze cu legislația în vigoare privind recuperarea TVA-ului.
 • Să apeleze la consultanță de specialitate din partea unui expert fiscal sau a unei firme specializate în recuperarea TVA-ului.

Concluzie

Recuperarea TVA-ului poate fi o modalitate eficientă pentru firmele de transport de a reduce costurile operaționale și de a-și îmbunătăți profitabilitatea. Cu toate acestea, este important ca firmele să respecte cu strictețe legislația în vigoare și să urmeze corect procedurile de recuperare a TVA-ului.

Comandă acum

Redactare acte auto acte auto online RCA ieftin