Tu știi când îți expiră RCA-ul?
Vrei te anunțăm noi? e GRATIS!

La abonare primesti un cupon de 25 lei!

Un serviciu gratuit marca DocExpress!

Serviciu notificare RCA

Serviciul Notificare RCA este un serviciu gratuit marca DocExpres. Orice utilizator inregistrat se poate abona si respectiv dezabona in orice moment din contul meu/serviciile mele.
Conditia minima pentru abonare este introducerea a cel putin un numar de inmatriculare valid pentru un autovehicul inregistrat in Romania. Legat de numarul maxim, orice utilizator pot inregistra oricate numere de inmatriculare.
Vrei si tu? Apasa aici Serviciile mele.

Prezentare asigurare RCA

Asigurare auto de raspundere civila

În primul rând, este important să înțelegi că vorbim despre o poliță de Asigurare de Răspundere Civilă Auto (RCA). În esență, aceasta reprezintă un contract încheiat între proprietarul unui vehicul și o companie de asigurări.

Cum functioneaza asigurarea auto?

Fiind la baza un contract de asigurare, societatea care a emis poliţa de asigurare RCA este obligata sa achite daunele. Asta in cazul in care exista un accident provocat de autovehiculul asigurat. Daunele pot fi materiale, corporale si chiar daune morale.
Un accident apare brusc, luându-ne prin surprindere și putându-ne găsi nepregătiți financiar. In plus, se adauga stresul emoțional deloc de neglijat.

Scopul pentru care inchei RCA

E simplu. Legiutorul a conceput aceasta asigurare auto pentru asigurarea financiară:

 1. a persoanei responsabile de producerea accidentului. Fara polita RCA, victima unui accident auto ar intenta acțiuni legale împotriva celui vinovat.
 2. a individului afectat. Astfel, se urmareste asigurarea compensarii prejudiciul material și/sau moral suferit, indiferent de situația financiară a celui responsabil pentru daună.

Ce se întâmplă dacă nu am asigurare RCA

Asigurarea auto de raspundere civila este obligatorie conform legislației. Prin urmare, deținerea unui vehicul înmatriculat impune obligativitatea încheierii și menținerii în mod continuu a asigurării RCA prin plata regulată a primelor. Nepăstrarea acestei asigurări sau nerespectarea continuității ei constituie o contravenție, sancționată cu amendă și posibilitatea reținerii certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului.

Asigurarea RCA poate fi inlocuita cu o asigurarea casco?

RCA se distinge de asigurarea CASCO prin faptul că este obligatorie conform legii și oferă compensații pentru daunele produse terților de către vehiculul asigurat.

Asigurarea CASCO este facultativă și acordă despăgubiri doar pentru avarii la vehiculul asigurat (propriul vehicul sau un vehicul condus de dvs.).

RCA este necesară indiferent dacă optați sau nu pentru o asigurare facultativă CASCO pentru același vehicul.

Ce riscuri acopera asigurarea auto?

 • vătămări corporale sau deces
 • daune materiale, inclusiv pagube rezultate din incapacitatea de utilizare a vehiculului avariat, doar în conformitate cu prevederile legale
  costuri legale suportate de către persoana prejudiciată în cadrul procesului civil.

Limitele de despăgubire RCA

Limitele stabilite de legea in vigoare sunt pentru:

 • pagubele materiale survenite într-un singur accident, fără a ține cont de numărul persoanelor afectate, cuantumul maxim al despăgubirilor este fixat la 1 mil. euro;
 • vătămări corporale și decese, survenite într-un singur accident, fără a ține cont de numărul persoanelor afectate, cuantumul maxim al despăgubirilor este fixat la 5 mil. euro.

Asigurarea auto acoperă daunele doar in condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare auto.

Excluderi despagubiri RCA

De asemenea, este de reținut ca exista si excluderi. Astfel, se exclud de la plata despăgubirii RCA urmatoarele:

 • prejudiciile sunt cauzate de către un vehicul deținut sau condus de aceeași persoană responsabilă de accident sau de către un reprezentant legal al acesteia.
 • bunul avariat şi vehiculul asigurat sunt proprietatea comună a soților.
 • vehiculul avariat este folosit de către proprietarul vehiculului asigurat, care a cauzat dauna

Conditii obligatorii pentru a încheia o asigurare auto

Pentru a încheia o poliţă de asigurare, inclusiv RCA online, sunt obligatorii urmatoarele:

 • vehiculul trebuie să fie înmatriculat/supus înmatriculării sau înregistrat în România;
 • asiguratul trebuie să fie o persoană fizică sau juridică înscrisă în documentele de identificare ale vehiculului / persoana pe numele căreia urmează să se înmatriculeze vehiculul (acest lucru se aplică și în cazul vehiculelor achiziționate în leasing).

Ce fac daca asigurarea RCA este pierdută sau distrusă?

Asiguratul are posibilitatea să ceară eliberarea unei copii de la societatea de asigurări emitenta. Duplicatul are aceeași validitate legală ca și documentul original și include aceleași informații.

Verificarea RCA

Orice polita RCA trebuie să conţina:

 • Părțile implicate în contract
 • valabilitate RCA
 • Limitele maxime de despăgubire
 • Prima de asigurare
 • Clasa bonus-malus
 • Detaliile tehnice corecte ale vehiculului (inclusiv numărul de înmatriculare/înregistrare și numărul de identificare al vehiculului) conforme cu documentele de identificare ale acestuia
 • Statele în care acest document are valabilitate.

Daca vrei sa verifici valabilitatea aceseaza linkul Verifica RCA.

Asigurarea auto pret. Cine stabilește cat costa o polita RCA?

Societăţile de asigurare determină propriile lor tarife pentru orice asigurare auto, în baza evaluării riscurilor. Suma finală pe care o veți plăti ca primă de asigurare depinde și de istoricul de daune, în conformitate cu sistemul bonus-malus.

Despăgubire RCA. Care este termenul legal de plată

Termenul legal de efectuare a plății este de cel mult 10 zile. Termenul curge de la momentul în care asigurătorul a încheiat investigația necesară pentru evaluarea sumei ce trebuie achitată (în cadrul unui interval maxim de 3 luni).

Același termen de 10 zile este aplicabil și în situația în care asigurătorul auto primește o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la cuantumul despăgubirii ce trebuie plătită.

Intârzieri plata dauna RCA

În cazul în care asigurătorul nu efectuează plata in termenul legal aveti dreptul de a solicita penalități. Acestea sunt în cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea se aplica asupra întregii sume de despăgubire cuvenite sau a diferenței de sumă neachitată.