Contract vanzare cumparare auto suplimentar

Contract vanzare cumparare auto. Un document obligatoriu atunci cand vanzi sau cumperi o masina second-hand.

Contract vanzare cumparare auto. Cadru legislativ

Ordinul nr. 1069/2016 pentru aplicarea HG 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal reglementeaza procedura transcrierilor auto (radiere-inmatriculare masini second hand). Astfel, a devenit obligatoriu noul model contract vanzare cumparare auto si s-a eliminat întocmirea fisei de înmatriculare.

Contract vanzare cumparare auto. Limitele tipizatului impus de lege

S-a prezentat separat in articolul Contract vanzare cumparare auto. Afla cum se completeaza rapid si fara erori. Totusi, ce faci daca tipizatul impus de lege nu permite adaugarea clauzelor stabilite de parti? Cum ar fi plata in rate sau la un anume termen? Sau predarea autovehicului in functie de anumite conditii sau cu mentionarea anumitor aspecte?
Raspunsul este simplu. Pe langa tipizatul impus de lege mai inchei un contract vanzare cumparare auto suplimentar, adaptat, pe care il anexezi tipizatului. Aici, in contractul de vanzare cumparare auto suplimentar poti introduce orice clauze agreate de parti atata vreme cat nu contravin legilor in vigoare. Iti prezentam mai jos o schita de contract vanzare cumparare automobil suplimentar.

Model contract vanzare cumparare auto suplimentar

Exemplul de contract de vânzare cumparare auto suplimentar care se poate personaliza dupa nevoile fiecaruia.
ATENTIE: incheierea unui contract de vânzare cumparare auto suplimentar NU anuleaza obligatia de incheiere a unui contract de vânzare cumparare auto in forma ceruta de lege (formatul tipizat).

CONTRACT VÂNZARE-CUMPARARE AUTO SUPLIMENTAR

Partile contractului auto:

Vânzator auto:

Nume:
Adresa:
Numar de telefon:
CNP:
Seria si numarul actului de identitate:

Cumparator auto:

Nume:
Adresa:
Numar de telefon:
CNP:
Seria si numarul actului de identitate:

Obiectul contractului auto:

Autovehiculul marca _____, modelul _____, înmatriculat cu numarul de înmatriculare _____, seria de caroserie _____ si seria de motor _____, anul fabricatiei _____, cu toate dotarile aferente, în stare buna de functionare si de utilizare. Autovehiculul a fost dobandit in data de _____ si are ITP valabil pana la data _____.
Autovehiculul prezinta urmatoarele defectiuni, urme de accidentare, etc_________________________________________.

Pretul si modalitatea de plata a autovehicolului:

Pretul autovehiculului este de _____ (_____) lei si va fi achitat catre cumparator astfel: _________________________.
Partile convind ca autovehiculul este vândut în stare si conditii bune, iar plata se face la pretul specificat mai sus. Pretul este fix si nu se poate modifica decat cu acordul ambelor parti.

Garantii privind vanzarea autovehicolului:

Vânzatorul garanteaza ca autovehiculul este proprietatea sa, ca este neîngradit si ca nu exista niciun alt drept de proprietate împotriva acestuia. Vânzatorul garanteaza, de asemenea, ca autovehiculul este într-o stare buna de functionare si ca este conform cu descrierea din prezentul contract. Vânzatorul nu va fi responsabil pentru orice defectiune care apare dupa semnarea acestui contract si transferul proprietatii.

Transferul proprietatii:

La semnarea prezentului contract, vânzatorul va transfera proprietatea autovehiculului cumparatorului. Pentru a face acest lucru, vânzatorul va preda cumparatorului toate documentele relevante, dupa cum urmeaza:
– cartea de identitate a autovehiculului (CIV)
– certificatul de înmatriculare al autovehicolului (talonul auto)
– RCA-ul cu seria ________ si numarul ___________ incheiat pe numele vanzatorului la societatea de asigurari ________ si valabil pana la data _______________
– certificatul de atestare fiscala (obligatoriu pentru societatile comerciale)
– delegatia reprezentant legal (obligatorie pentru societatile comerciale)
– alte documente: ____________________________________

Forta majora:

Nicio parte nu va fi responsabila pentru nicio neîndeplinire a obligatiilor sale în baza acestui contract daca aceasta este cauzata de circumstante independente de vointa sa, precum un act de forta majora.

Litigii:

Orice litigiu dintre parti cu privire la interpretarea sau executarea prezentului contract va fi solutionat în mod amiabil. Daca partile nu reusesc sa ajunga la o solutie amiabila, litigiul va fi solutia de instantele de judecata de la domiciliul ____________.

Clauze finale:

Partile convin ca prezentul contract auto sa fie anexat tipizatului (modelului) de contract vanzare cumparare auto impus prin Ordinul nr. 1069/2016. Totodata, partile se obliga sa actioneze cu buna credinta si sa respecte in totalitate procedura legala de privind vanzarea-cumpararea auto. Procedura completa privind înmatricularea unui vehicul o gasiti pe situl DRPCIV.

Nume complet si semnatura vanzator auto

Nume complet si semnatura cumparator auto

Data si locul incheierii contractului de vanzare cumparare auto

DocExpress va doreste mult succes!

Comandă acum

Redactare acte auto acte auto online RCA ieftin