Contract vânzare cumpărare auto. Care sunt documentele necesare în cazul vânzării-cumpărării unui autovehicul în cazul în care cel puțin una dintre părți este persoană juridică?

Dacă ai ales serviciul Contract vânzare cumpărare auto by DocExpress și cel puțin una dintre părțile implicate în procedura vânzarea-cumpărarea auto este persoană juridică (sau ambele sunt persoane juridice) atunci trebuie să ne transmiți următoarele documente scanate sau poze:

Pentru (fiecare) persoana juridică:

 1. Copie certificat de înregistarare societate
 2. Copie BI/CI reprezentant legal sau delegat societate

Pentru persoana fizică (daca este cazul):

 1. Copie BI/CI cumpărător auto

Pentru autovehicul:

 1. Copie certificat de înmatriculare al autovehiculului (talon auto)

Contract vânzare cumpărare auto. Care este termenul de eliberare al unui contract vânzare cumpărare auto întocmit de DocExpress?

Termenul de eliberare al actelor serviciului contract de vânzare cumpărare auto (contract vânzare cumpărare auto întocmit de DocExpress, acte înmatriculare auto și respectiv acte radiere auto), întocmite de DocExpress, este de maxim 24 h lucrătoare de la ultima dată dintre: 1/ data transmiterii documentelor tranzacției auto; și 2/ achitarea tariful și confirmarea plății (banii în contul societății).

Prin eliberarea setul de acte auto întocmite de DocExpress se înțelege transmiterea prin email a unui contract vânzare cumpărare auto împreună cu restul documentelor pentru înmatriculare auto și respectiv pentru radierea auto.

În cazul în care se dorește livrarea unui contract vânzare cumpărare auto la o adresa poștală atunci, la termenul de eliberare al setul de acte auto se va adăuga și termenul de livrare prin poștă sau curier (cuprins între 1-5 zile lucrătoare).

Termenul de livrare standard al documentelor serviciului contract vânzare cumpărare poate fi consultat la adresa https://www.fancourier.ro/acoperire/.

Recomandările DocExpress pentru orice vânzare-cumpărare auto

După ce te-ai pus de acord cu Vânzătorul autovehicul sau Cumpărătorul autovehiculului în privința condițiilor de vânzare-cumpărare auto (ai făcut verificare istoric autovehicul, ați stabilit prețul auto, etc) și ai ales serviciul Contract vânzare cumpărare auto by DocExpress sau ați ales serviciul acte auto online (recomandări aplicabile începând cu pasul 4!), pașii recomandați de DocExpress pentru semnarea unui contract vanzare cumparare auto sunt:

 1. Transmiterea setului de acte vanzare cumparare auto către DocExpress pentru întocmirea unui contract vânzare cumpărare auto, a setul de acte necesare înmatriculare auto și a setul de acte necesare radiere auto.
 2. Achitarea tariful serviciului Contract vanzare cumparare auto
 3. Primirea setul de acte auto (acte necesare radiere auto și acte necesare înmatriculare auto) completate de DocExpress gata pentru a fi depuse.
 4. Semnarea contract de vanzare cumparare auto de către Vânzătorul autovehicul și de către Cumpărătorul autovehiculului cf. recomandări Ghid DocExpress care conține procedura și acte necesare înmatriculare auto pe de-o parte și respectiv procedura de radiere auto. Concomitent se vor semna și acte necesare înmatriculare auto (pentru înmatriculare auto) și respectiv acte necesare radiere auto (evident pentru radierea auto).
 5. Depunerea de catre Vânzătorul autovehicul a setului de acte necesare radiere auto la DITL/Primărie.
 6. Eliberarea documentelor de catre DITL/Primărie privind dovada de radiere auto de pe numele Vânzătorului.
 7. Plata prețului autovehiculului de către Cumpărător Vânzătorului
 8. Predarea autovehiculului de către Vânzător Cumpărătorului autovehiculului. Concomitent, se vor preda de Vânzătorul autovehiculului și toate documentele originale ale mașinii (cartea de identitatea a autovehiculului (CIV), certificatul de înmatriculare al autovehiculului (talon auto) și a cheilor mașinii.
 9. Înregistrarea de către Cumpărătorul autovehiculului la DITL/Primărie prin depunerea setului de acte necesare înmatriculare auto.
 10. Înmatricularea auto la DRPCIV tot de către Cumpărătorul autovehicul prin depunerea acte necesare înmatriculare auto cf. ghid DocExpress.